ქართული კომპანიები მზად არიან თანამშრომლობისათვის

პოლონეთი ევროკავშირის ლიდერებს შორის

საბოლოო საზოგადოებრივი რეცესია და კრიზისი ევროპის უმეტეს ქვეყნებში უბიძგეს ევროკომისიას ე.წ. (ექვსპაკეტიანის) აღიარება, ანუ ექვსი კანონმდებლობა ფინანსური და საზოგადოებრვი დისციპლინის გაუმჯობესება. ამ მონიტორინგის მეგზურია მაკროეკონომიკური წონასწორობა ევროპის ყველა წევრ ქვეყანაში. წინასწარ შექმნილი იქმნა აგრეთვე აღმოჩენისა და გამაფრთხილებელი მექანიზმი მაკროეკონომიკური წონასწორობისათვის.

ევროკავშირის კომისიამ დაადგინა ბარიერული ფასეულობითი მაჩვენებლები 5 საგარეო წონასწორობის მაჩვენებელი და 6 შიდა წონასწორობის მაჩვენებლები. შემთხვევითი მერყეობის თავიდან ასაცილებლად უმეტეს წილად მაჩვენებლები მიღებულ იქნა ბოლო სამი წლის განმავლობაში. მნიშვნელოვანი ბარიერული სიდიდის გადაჭარბება რამომდენიმე მაჩვენებლებით აღნიშნავს ევრო კომისიასთან შეთანხმებით გამართხილებელ სიებში ქვეყნების მოთავსება და მათი შეზღუდვა.

ევრო კომისიის მიდგომა უმნიშვნელოვანესი სანაპირო ფასეულობები არაა აბსოლუტური. ასეთ დიდსულოვნებაზე ზოგჯერ გავლენას ახდენს აგრეთვე სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება, ისევე როგორც არსებით საფუძველის ნიადაგზე, სიდიდის ბარიერის გადაჭარბება, ისევე როგრც ამ ორი გაუწონასწორებული პოლონეთის საგარეო მაჩვენებლების შემთხვევაში აქვს ადგილი.

მაჩვენებლების პირველი განხილვა გაიმართა 2012 წლის თებერვალში. პოლონეთი აღმოჩნდა ევროკომისიის მიერ აღიარებულ იმ თერთმეტ ქვეყნიან სიაში რომლებიც ინარჩუნებს მაკროეკონომიკურ წონასწორობას დამაკმაყოფილ დონეზე არსებულს. ევროკომისიის თანახმად, სავარაუდოა რისკის კრიზისი ფაქტორები ჩვენს ქვეყანაში, არ უქმნიან საფრთხეს ევროკავშირის სავაჭრო ბაზარს .

p style="text-align:justify">ნოემბრის ბოლის ევროპულმა კომისიამ გამოაცხადა მომდევნო, საკონტრო მაჩვენებელი სია და პოლონეთი კვლავ აღმოჩნდა, იმ ქვეყნებს შორის რომელსაც არ ემუქრება მაკროეკონომიკური წონასწორობის უქონლობა. მაგრამ ასეთი სიტუაცია არ მოწმობს იმაზე, რომ პოლონეთი ევროპის მწვანე კუნძულია, არამედ აცვენებს ობიექტური ხერხით, რომ ეკონომიკური ვითარება ზოგადად პოზიტიურია

პოლონეთის ეკონომიკის დამკვირვებელთატვის, რომლებიც მიჩვეულნი არიან პოლონეთის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მუდმივ ჩივილს, შესაძლოა აღმოჩნდეს მოულოდნელი ფაქტი, რომ პრაქტიკულად ექვსიდან არცერთმა წონასწორებულმა საშინაო მაჩვენებლებმა ვერ გადალახა კრიტიკული ღირებულების ბარიერები. ჩნდება შთაბეჭდილებაც იქმნება, რომ ღირებული ბარიერები ევროპაში იყო განსაზღვრული უმეტესად ცუდი ეკონომიკური სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ, ვიდრე ობიექტური კრიტრიუმების აღმოფხვრა რომლებიც იძლევიან გარანტიას მუდმივი მაკროეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნებას. აზრი იბადება იქიდან, რომ პოლონეთი ევროპის უმეტესი ქვეყნის მიმართ რომლებიც არიან ჩაძირული კრიზისში გამოხატავს განსაკუთრებულ მადლიერებას მათ მიომართ. უბრალოდ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი ქვეყანა სხვა დანარჩენ ქვეყნებთან შედარებით დგას კარგ ფონზე, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ უარეს მაკროეკონომიკურ და საბიუჯეტო პოლიტიკას ვიდრე პოლონეთი

პოლონეთში საუკეთესოდ – ევროპის ფონზე აღმოჩნდნენ- კრედიტის მაჩვენებლები, პირადი სექტორისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) სახალხო დავალიანობები. ხშირად ეწინააღმდეგება წამოჭრილ არგუმენტს, რომ საზოგადოებრივი და პირადი დავალიანება საფრთხეს უქმნის განვითარებას. უმუშევრობის დონე გაანგარიშებულია ევროპული სტატისტიკური სამსახურის მეთოდოლოგიით (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიური გამოკვლევა BAEL) 9,2% დონეზე ხოლო 10% - ით ნაკლებ დონეზეა.(სახლების) უძრავი ქონების ყოველწლიური ფასების ცვლილებები წინანდელებთან შედარებით 6% - ზე ნაკლებია.

პოლონეთის საგარეო ბალანსირება გამოიყურება ოდნავ უარესად: ორმა მაჩვენებელმა გადააჭარბა ბარიერულ ფასეულობებს. აქტუალური ბალანსირებული ურთიერთობა (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიური მიმდინარე გამოკვლევების ბრუნვა) აღემატება - 4,6% დან 4,0% ბარიერამდე. პოლონეთისათვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ბარიერის გადაჭარბება ურთიერთობის ღირებულებების საერთაშორისო და მნიშვნელოვანი საინვესტიციო (მშპ) - სთანდაკავშირებით: გვაქვს - 63,5% ბარიერზე - 35%.

(გლობალურ ვაჭრობის) ზრდასთა შედარებით ექსპორტი შეადგენდა 12,8% მიმართებაში კი შთამბეჭდავია 20,1% წინა გამოკვლევისას ( მოიცავდა - 6% ). საგარეო კონკურენტუნარიანობა რომელიც გაზომილია რეალური და ეფექტური სავალუტო კურსით ოდნავ გადასცდა ბარიერს, იმ დროს როდესაც თებერვალში ნულოვანის ტოლი იყო, ანუ მიაღწია სტაბილურ დონეს ევროპული კომისიის საშუალებით.

პოლონეთში გახდა ერთეულების შესაძლებელი ნომინალური ზრდის შრომის ხარჯების შემცირება 4,3% - ით შემცირება. თებერვლის თვეში უმნიშვნელოდ დაფიქსირდა (12%) ით ღირებულობის გადაჭარბება. ამ გადაჭარბების ერთერთი შესაძლო დაბალანსების არსებული პოლონეთის ფინანსური ბრუნვითი ფაქტორია, ინვესტორების უცხოური პირდაპირი შემოსავლები, თუმცა არა მოსალოდნელი მაკროეკონომიკური წონასწორობის საფრთხეები, ვინაიდან ამ შემოსავლების ნაწილი, თუმცა უშუალოდ ქვეყანაში რჩება უცხოური ინვესტიციები. ანალოგიურად არსებობს აგრეთვე მზგავს საერთაშორისო და უცხოური მაღალი ღირებულობით. პოლონეთი, როგორც პროგრესული ქვეყანა, სარგებლობს უცხოეთიდან კაპიტალის ფართო სპექტრში შემოდინებით, უმეტესწილად როგორიცაა უშუალოდ უცხოური ინვესტიციები რაშიც თავად არ ძალუძს კაპიტალის ექსპორტირება მნიშვნელოვანი მასშტაბით, აქედან გამომდინარეობს წონასწორობის არქნონა.

პოლონეთის საგარეო უწონასწორობა ნაწილობრივად გამოწვეულია ფაქტორებით რომლებიც არ ქმნიან საშიშროებებს, მაგრამ პოტენციური საფრთხეები ჰქმნიან გარკვეულ შიდა დისბალანსს და ყუდაღებას ამახვილებენ საჯარო ფინანსებზე. თუმცა პოლონეთს არ გადაულახავს საჯარო დავალიანების ბარიერი რომლის საწყის ეტაპზე შედარება შესაძლებელია მცირე პრობლემის გაუკონტროლირებული განვითარება და მოკლე დროში შეიძლება აღემატებოდეს ამ თანხას. ამიტომაც მოსალოდნელია ხელისუფლებისაგან უფრო მეტი ზეწოლა ვიდრე აქამდდე იყო ბიუჯეტის ხარჯების შესამცირებლად, რასაც აქამდე აკეთებდნენ არც თუ ისე დიდ სპექტრში. ფისკალურობას წინ მოყვება უფრო მეტი სოციალური წინააღმდეგობა და თანდითან მიზნად ისახავს როგორიცაა მრუდე გრაფიკული ანარეკლი. გარდა ამისა იწყება ეკონომიკური ზრდის ტემპის შესუსტება და იწვევს ეკონომიკური რუხი ზონისაკენ მიღწევას.

ამ საერთო სურათის მაკროეკონომიკური დისბალანსის ერთი შეხედვით ევროკავშირში ადვილად შესამჩნევია, რომ ყველაზე დიდ საფრთხეს ქმნის პირადი სექტორის დავალიანება, ანუ ეკონომიკური და საწყისი სამრეწველო. ხოლო ხელისუფლების სექტორი კი წარმოადგენს უმცირეს საფრთხეს. ყველაზე სახიფათო საგარეო უწონასწორობას წარმოადგენს ექსპორტის განყოფილების შემცირება გლობალურ ეკონომიკაში და საერთაშრისო საინვესტიციო სუფთა პოზიცია.

წყარო: BIZNES.PL

უკანზემოთ
გაუზიარე მეგობარსდაბეჭდვა